فعال کننده رنگ سی دی سی


CDC فعال کننده رنگ
نام :

فعال کننده رنگ


برند :

سی دی سی


اطلاعات :

فعال کننده رنگ دارای عامل مرطوب کنندگی و حفاظت کنندگی مو می باشد و به موها نرمی و براقی می دهد.


توضیحات بیشتر :

فعال کننده رنگ دارای عامل مرطوب کنندگی و حفاظت کنندگی مو می باشد و به موها نرمی و براقی می دهد.
فعال کننده (2.1%) 7 حجمی که قدرت روشن کنندگی نداشته و باید با سری رنگهای بدون آمونیاک استفاده شود.
بطری 1000 میل