You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

کرم تغذیه کننده رنگی Elgon

کرم تغذیه کننده رنگی
کرم رنگی مغذی بعد از شامپو با ایجاد سایه هایی با شدت متوسط، جهت نگهداری و بازسازی انعکاس موهای رنگ شده در طول زمان و نیز کم جلوه کردن رشد ریشه طبیعی موها که باعث بدنما شدن موهای رنگ شده می شود

حالت دهنده و نرم کننده سطح مو: نرم کننده و ترمیم کننده فیبر موها هنگام رنگ کردن مو و پس از آن
دستکش ها را به دست کنید و کرم I CARE را به صورت یکنواخت بر روی موهای شسته و آبگیری شده با حوله پخش کنید، بین 3 تا 10 دقیقه ( بسته به نتیجه مورد نظر) مکث کرده و سپس با آب فراوان شست و شو دهید
بطری 200 میل