Classical Olivia Garden


Olivia Garden Classical Styler
نام :

Classical


برند :

Olivia Garden


اطلاعات :

این برس برای شانه زده روزانه و یا صاف کردن مو قبل از حالت دادن بکار میرود