Styler Olivia Garden


Olivia Garden Styler
نام :

Styler


برند :

Olivia Garden


اطلاعات :

این برس که شامل مویی هایی در 9 ردیف منظم بهمراه 9 پین در قسمت انتهایی آنها که در یک خط مستقیم تعبیه شده است ،میباشدکه برای پف دادن های خاص و حجیم نمودن مو کاربرد دارد .