Vent Olivia Garden


Olivia Garden Vent
نام :

Vent


برند :

Olivia Garden


اطلاعات :

در این مدل برس که ظاهری منحنی شکل دارد و دقیقا متناسب با فرم سرانسان طراحی شده است ، برای شانه نمودن و باز نمودن مو و همچنین بدلیل داشتن منافذ زیاد برای خشک نمودن سریع موو استفاده در حمام نیز بکار میرود.