You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

مخلوط 7 روغن Elgon

این محصول ترکیبی از 7 روغن مختلف می باشد که موها را براق و درخشنده کرده و ساقه آنها را مهار کرده و وز آنها را می گیرد. این محصول مناسب برای استفاده بر روی انواع مو می باشد.

مخلوط عصاره 7 گیاه هدیه ای از دل طبیعت برای شما که رویای موهایی زیبا را در سر دارید. این محصول که بر پایه روغن تولید شده مناسب انواع موها به ویژه مناسب افرادی است که موهایی سرکش و مهارنشدنی دارند. روغن 7 گیاه موها را براق و درخشنده کرده و وز موها را کاملا از بین می برد.
50 میلی