Sublimating Mask Elgon


Elgon Sublimating Mask
نام :

Sublimating Mask


برند :

Elgon


اطلاعات :

موارد مصرف: موهای زبر و زمخت با نوک های خیلی خشک ماسک فوق آبرسانی کننده سریعا موها را نرم می کند.


توضیحات بیشتر :

محتوی عصاره شراب قرمز که نقش محافظتی و عصاره گوجه که نقش تغذیه کنندگی و پاک کنندگی را داراست